Middagsymposium


22 februari 2018


Bildung.city | Amsterdam

Inleiding

Wegens succes is dit symposium UITVERKOCHT. Inschrijven voor 22 februari is helaas niet meer mogelijk. 

De nieuwe zorgstandaard autisme is gereed. Deze is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) de afgelopen twee jaren door mensen met autisme, hun naasten en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met autisme, tot stand gekomen. Een zorgstandaard heeft als doel de zorg zo te organiseren dat mensen met autisme ook daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. De zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de persoon met autisme waar zorg aan moet voldoen. Het is een kwaliteitskader, voor zowel mensen met autisme en hun naasten als voor hulpverleners en verzekeraars. 

Tijdens dit MiddagSymposium wordt u geïnformeerd over de zorgstandaard en wat dit betekent voor de zorg voor mensen met autisme. Patiënten/zorgvragers, zorgverzekeraars, inspectie etc zullen de zorgstandaard als leidraad voor goede zorg gaan gebruiken. Daarom is het belangrijk dat ook hulpverleners goed weten wat de zorgstandaard inhoudt en hoe deze gebruikt kan worden. Meer hierover hoort u in dit MiddagSymposium. 

Doelgroep
Hulpverleners en andere professionals die te maken hebben met mensen met autisme (zoals psychiaters, (gz)-psychologen, kinderpsychologen, pedagogische hulpverleners). Ervaringsdeskundigen, mensen met autisme, ouders(/verantwoordelijken) van kinderen met autisme en naasten.

Deelnamekosten 
Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt slechts € 35,-* excl. btw. Dit is inclusief de consumpties bij inloop, pauze en borrel na afloop. *Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het NKO.

Aanmelden
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.