Middagsymposium


22 februari 2018


Bildung.city | Amsterdam

Sprekers

Dr. Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum, Voorzitter zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, consulent Pieter Baan Centrum en CCE, redactielid ‘WTA’ en 'De Psycholoog' 

Henny Vermolen - van Gerwen 
Lid Agendadraad Kwaliteitsontwikkeling GGZ , erelid NVA, voormalig vice-voorzitter LPGGz-Mind 

Drs. Bernadette Wijnker-Holmes 
Secretaris zorgstandaard autisme, projectleider achterbanraadpleging, beleidsmedewerker NVA.

Dr. Annemiek Koster,
Ervaringsdeskundige, lid focusgroep volwassenen met autisme in de achterbanraadpleging voor de zorgstandaard autisme.

Ernst Horwitz
Psychiater, hoofd polikliniek ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen, UCP, UMCG

Sjaak Verduijn
Arts, medisch adviseur bij CZ