Middagsymposium


22 februari 2018


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00-13.30 Inloop

13.30-13.35 Opening dagvoorzitter 
Dr. Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum, Voorzitter zorgstandaard Autismespectrumstoornissen, consulent Pieter Baan Centrum en CCE, redactielid ‘WTA’ en 'De Psycholoog' 

13.35-14.00 Wat is een zorgstandaard 
Henny Vermolen - van Gerwen, Lid Agendadraad Kwaliteitsontwikkeling GGZ, erelid NVA, voormalig vice-voorzitter LPGGz-Mind
In juli 2015 is gestart met de ontwikkeling van de Zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornis. Zorgstandaarden worden ontwikkeld en zijn gebaseerd op drie bronnen: wetenschappelijke kennis, professionele kennis uit de klinische praktijk en ervaringskennis vanuit de praktijk. Uitgangspunt is dat deze drie bronnen in de standaarden gelijkwaardig aan elkaar zijn. Een zorgstandaard omvat stoornis specifieke informatie. De zorgvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

14.00-14.30 De nieuwe zorgstandaard autisme 
Dr. Annelies Spek 
In de afgelopen twee jaar is de zorgstandaard autisme ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze zorgstandaard breed wordt toegepast en een leidraad wordt voor de zorg aan mensen met autisme en hun naasten. Maar wat is een zorgstandaard eigenlijk? Tijdens deze lezing hoort u hoe de zorgstandaard is ontstaan en wat deze ongeveer inhoudt.


14.30-15.00 Wat kan een hulpvrager met de zorgstandaard autisme? 
Drs. Bernadette Wijnker-Holmes, secretaris zorgstandaard autisme, projectleider achterbanraadpleging, beleidsmedewerker NVA.

Dr. Annemiek Koster, ervaringsdeskundige, lid focusgroep volwassenen met autisme in de achterbanraadpleging voor de zorgstandaard autisme.

Zorgstandaarden worden geschreven vanuit patiëntperspectief, en samen met de betreffende patiëntgroep. Maar hoe zijn mensen met autisme en naasten dan betrokken en gehoord bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard Autisme? Bernadette Wijnker beschrijft hoe dit proces verliep en wat de belangrijkste resultaten uit de achterbanraadpleging zijn. Annemiek Koster nam als ervaringsdeskundige deel aan de achterbanraadpleging. Zij licht toe wat voor haar persoonlijk de belangrijkste elementen in de zorgstandaard zijn, waar zij in haar eigen leven iets aan zou kunnen hebben – of had kunnen hebben als de zorgstandaard eerder beschikbaar was. Annemiek kreeg op haar 62ste de diagnose autisme. 


15.00 - 15.30 Pauze 

15.30-16.00 Wat betekent de nieuwe standaard voor de zorgprofessional
Ernst Horwitz, psychiater, hoofd polikliniek ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen, UCP, UMCG 

In de zorgstandaard autisme wordt beschreven wat een kwalitatief goede GGZ zorg voor mensen met ASS inhoudt. Om aan de beschreven kwaliteitscriteria te voldoen zullen hulpverleners en GGZ organisaties hun geleverde zorg onder de loep moeten nemen en waar nodig verbeteringen moeten doorvoeren.

16.00-16.20 De zorgverzekeraar en de zorgstandaard autisme 
Sjaak Verduijn, arts, medisch adviseur bij CZ

Hoe zijn de zorgverzekeraars betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zorgstandaarden en wat is volgens hen de waarde van de zorgstandaarden?

16.20-16.50 Stellen van vragen, het voeren van een discussie 
Annelies Spek

16.50 Borrel